İyi Yönetim

Yönetim Geliştirme Uzmanı olarak, Türkiye şirketlerinin rekabet gücünü arttırmak için çalışıyorum. Şimdiye kadar yönettiğim 100'den fazla, katkı sağladığım 300'den fazla danışmanlık projesi ile 2004 yılından bugüne mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum. Bu tecrübeler sonucunda; başarılı şirketlerin rekabetçiliğinin temelinde “tek bir bütünün ustaca tasarlanmış parçaları” olarak çalışan 3 temel disiplinin uyumunun olduğunu gördüm. Bu sebeple rekabetçilik sonucu üreten bu 3 konuda ve bunların uyumlaştırılması konusunda PKF İstanbul çatısı altında hizmet sunuyorum.

Verdiğim Hizmetler

Pazarlama Yönetimi İyileştirme Hizmetleri
İşletmelerarası (B2B) pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin daha etkili pazarlama yapısına kavuşması için verilen ve yaklaşık 4 ay süren iyileştirme çalışmaları.

Satış Pazarlama Check-up
B2B pazarlarda faaliyet gösteren şirketler için mevcut satış ve pazarlama dinamiklerinin anlaşılması ve iyi uygulamalar ile karşılaştırılarak güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışma. Analiz ve raporlama toplamda yaklaşık 3 hafta sürmektedir.

Sürekli Pazarlama Denetimi

Şirketlerin pazarlama adına yaptığı tüm çalışmaların periyodik olarak sürekli izlenmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması hizmeti.
Gelecek Tasarımı ve Uygulanması
Şirket yönetimi ile önceden belirlenmiş periyodlarda yapılan zihin toparlama, zaman yönetimi ve iş yönetimi konusunda önceliklerin tartışıldığı, uzun vadeli planların yapıldığı toplantı ve çalıştaylar.

Stratejik Plan ve Faaliyet Planları Takibi, Geliştirilmesi ve Revizyonu
Şirketlerin 5 yıllık stratejik planlarının hazırlanması ve buna bağlı olarak faaliyet planlarının oluşturulması ve şirket yönetimi ile birlikte takip edilmesi hizmetlerini kapsar.
Yönetim Yapısı İyileştirme Hizmetleri
İş modeline uygun ve işletmenin kabiliyetleri ile uyumlu şekilde iş yaptırabilme disiplinini sağlamaya ve yönetim kalitesini arttırmaya yönelik örgütlenme ve tanımlama çalışmaları.

Yeniden Yapılandırma
Şirket yönetim yapısının tüm ana bileşenlerinin değerlendirilerek bilimsel yöntemler ile yeniden yapılandırılması için verilen hizmetler.

Kurum Analizi
Şirketin bulunduğu durumu, örgüt yapısı, pazarı, kullanılan teknolojik sistemleri, gelecek öngörüleri, yönetim kabiliyetleri ve rekabet durumu gibi 20 faktör üzerinden bilimsel yöntemlerle incelendiği araştırma. Yaklaşık 10 hafta sürmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Halka açık şirketlerde zorunlu olan veya iyi yönetimin bir gereği olarak yönetim kurulu düzeni oluşturmuş şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak sunulan hizmet.

Danışma Kurulu Üyeliği
Şirketlerin stratejik ve yapısal alanlardaki ilerlemesinin izlenmesi ve kritik konulardaki istişare ihtiyacının karşılanması için kurulmuş danışma kurullarına, danışma kurulu üyesi olarak sunulan hizmet.
Zihnen Dik Durmak
Belirlenmiş periyotlarda yapılan zihin toparlama, zaman yönetimi ve öncelik belirleme amaçlı koçluk programı. Şahsa özel olarak yapılmaktadır.

Patron-yönetici ve 2. Kuşak Gelişim Rehberliği
Bir patronun, iyi yönetilen bir işletmede hakim olması gereken tüm kritik konuların şahsa özel olarak ele alındığı 6 bölümden oluşan bir koçluk-eğitim programı. Çalışma, patronun ve 2. kuşak patronun hem şahsi hem de yönetsel yeterliliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için: www.patronyonetici.com