Zor Zamanlarda Pazarlama

Eğitim İçeriği
Zor zamanların en belirgin özelliği, belirsizlik düzeyinin artması ve alışılmış talep seviyesinin gerilemesidir. Her kaynak çok daha önemli hal alır. Olumsuz ekonomik şartlarda, her şeyi baştan düşünmek için iyi bir fırsat oluşur. Ele alınan 5 konu: Risk Yönetimi, Müşteri Eylem Planları, Fiyatlandırma, Yeni Müşteri Oluşturma Programı, Bilgi Üretimi ve Kullanımı


Daha fazla bilgi için
Eğitim Yöntemi ve Süresi
Zor Zamanlarda Pazarlama eğitimi şirketlere özel olarak kapalı gruplarda verilen bir eğitimdir. Eğitim süresi 7 saattir.

Şirketi Pazarlama Büyütür

Eğitim İçeriği
"Şirketi Pazarlama Büyütür", iyi yönetim için işe yarar pazarlama uygulamalarını detaylıca anlatan, uygulamalı bir çalıştaydır. Çalıştayda, pazarlama istikameti, ürün yönetimi, müşteri yönetimi, bilgi yönetimi, satış ekibi yönetimi gibi önemli pazarlama konuları şirkete özelleştirilmiş bir şekilde tartışılır. Şirket sahiplerinin ve yönetici kademesinin katılımı için uygundur.


Daha fazla bilgi için
Eğitim Yöntemi ve Süresi
"Şirketi Pazarlama Büyütür" eğitimleri 1 tam gün süren ve şirketlere özel kapalı gruplarda yapılan uygulamalı eğitimlerdir.
 

B2B Pazarlama Sertifika Programı

Eğitim İçeriği
B2B pazarlamanın 9 kritik başlığı olan ürün yönetimi, fiyatlandırma, müşteri ve kanal yönetimi, pazarlama iletişimi, satış ekibi yönetimi, güven ve güvenirlik, endüstriyel müşteri davranışı, pazar bilgi sistemleri ve pazarlama koordinasyonu örnek vakalar ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır.


Daha fazla bilgi için
Eğitim Yöntemi ve Süresi
B2B Pazarlama Sertifika Programı 45 saatlik bir programdır. Açık sınıf katılımına uygun olduğu gibi, odalar ve sektörel sivil toplum kuruluşları üyelerine özel düzenlenmesi de mümkündür.

Kurumsallaşma değil, İyi Yönetim

Eğitim İçeriği
Türkiye şirketlerinde yaşanan zorlukların Avrupalı-Amerikalı şirketlerden farklı olduğu bir gerçek. Türkiye işletmelerine yabancı kalmış bir takım yönetim metodolojiler etrafında geliştirilmiş “kurumsallaşma” söyleminin değil, “iyi yönetim” için gerekli yönetim araçlarının ve metodlarının anlatıldığı eğitimlerdir.


Daha fazla bilgi için
Eğitim Yöntemi ve Süresi
Şirketlere özel, kapalı bir eğitimdir. Eğitim ve sonrasında gelen beyin fırtınası seansları şeklinde sunulmaktadır. Süresi 5 saattir.
 

Patron-Yönetici Eğitimleri

Eğitim İçeriği
Bir patronun, iyi yönetilen bir işletmede hakim olması gereken tüm kritik konuların şahsa özel olarak ele alındığı 6 bölümden oluşan bir koçluk-eğitim programı. Çalışma, patronun ve 2. kuşak patronun hem şahsi hem de yönetsel yeterliliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Detaylı bilgi için: www.patronyonetici.com


Eğitim Yöntemi ve Süresi
Haftada 1 gün 3 saat olmak üzere, toplam 12 hafta boyunca sürmektedir.

Geleceğiniz için 2 Gün

Eğitim İçeriği
İşletme sahipleri ve yöneticilerinin bir hafta sonlarını ayırarak katıldıkları bir performans geliştirme programıdır. Şirketin orta ve üst düzey yöneticileriyle yapılır. Eğitimde ele alınan ana başlıklar: rekabet, mevcut durum analizi (güçlü-zayıf yönler, fırsatlar-tehditler), problemlerin tespiti, performans kriterlerinin belirlenmesi, gelecek tasarımı ve uygulama planı hazırlığı.


Daha fazla bilgi için
Eğitim Yöntemi ve Süresi
2 gün (Cumartesi-Pazar) eğitim, değerlendirme, beyin fırtınası, planlama, ortak akıl geliştirme ve analiz çalışması şeklinde yapılır.