Mesleki Hayatım

PKF İstanbul ve ETKİ Yönetim Etkinliği Geliştirme Merkezi

Yönetici Ortak, 2011-…

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Doktora Öğretim Üyesi, 2012-..

 

Aydın Üniversitesi

Öğretim Görevlisi, 2011-2012

 

ANKA Danışma Grubu

Proje Yöneticisi, 2006-2009

Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2010

Eğitim Hayatım

Doktora

İşletme, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; 2005-2010

Konu: Menşe Ülke Etkisi-Türk Malı Algısı

 

Yüksek Lisans

İşletme, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü; 2003-2005

Konu: Psikografik Temelli Tüketici Segmentasyonu

 

Lisans

Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 1999-2003